గణిత దినోత్సవ వేడుకలకు సిద్ధం అవుతున్న విద్యార్ధులు
కంప్యూటర్ సహిత విద్య

వ్యాయామ విద్యా బోధన సందర్భంగా

మనటీవి ద్వారా టెలీ పాఠాలు వింటున్న విద్యార్ధులు

స్వచ్ఛభారత్-స్వచ్ఛ పాఠశాల-స్వచ్ఛ గ్రామం మా లక్ష్యం